Μπέκος Παναγιώτης ξυλογλύπτης        


 

          
Ξυλογλυπτική: Η τέχνη που έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να εκφράσει έναν ολοκληρωμένο και μοναδικό τρόπο αισθητικής αντίληψης μέσω της πλαστικότητας του ξύλου. Η παράδοση της, μακροχρόνια, φτάνει και μέχρι τη σύγχρονη γενιά δίνοντας ελπίδες για περαιτέρω εξέλιξη και άνθησή της. Woodcarving: The art that gave man the ability to express his aesthetic perception in a unique and integrated way through wood plasticity. Its long-sourced tradition reaches our times giving hopes for further development and blossom.